Ranking

Kategoria 1 – Punkty

1. Grażyna F.

2. Marcin W.

3. Alicja R.

4. Mirosław K.

5. Grzegorz. G.

KATEGORIA 2 – Projekty

1. Łukasz S

2. Grzegorz G.

3. Oliwia Ż., Filip C., Alina S., Aleksandra B.*, Mirosław K., Piotr D,

 

*W razie wyniku ex aequo – zwycięzcą jest uczestnik zgłąszający ostatni projekt najwcześniej.

Stan na 14.02.2023